Kerkenraad

Gebruikerswaardering: 5 / 5

Ster actiefSter actiefSter actiefSter actiefSter actief
 

Overeenkomstig de Kerkorde wordt de kerkenraad gevormd door de ambtsdragers van de gemeente. Wij dienen elkaar en de gemeente. Met elkaar zijn wij verantwoordelijk voor de leiding van de kerk (beleidsvorming, besluitvorming, regelgeving en toezicht op de uitvoering). De hoofdlijnen van het beleid worden altijd door de kerkenraad vastgesteld. Binnen deze hoofdlijnen kunnen de aangewezen ambtsdragers of commissies hun eigen beslissingen nemen. De besluitvorming van de kerkenraad vindt plaats met meerderheid van stemmen. Besluitvorming over zaken die voor de gemeente van wezenlijk belang zijn, vindt pas plaats nadat de leden van de gemeente daarin gekend en gehoord zijn. De kerkenraad heeft verschillende commissies en werkgroepen ingesteld, die meestal voortvloeien uit de pastorale, diaconale of missionaire taak van de gemeente.

Het moderamen bereidt de vergaderingen voor van de kerkenraad en voert de besluiten van de kerkenraad uit. Het moderamen speelt een grote rol in de dagelijkse leiding van de gemeente. Dit vergroot de besluitvaardigheid.

De betrokkenheid van gemeenteleden en hun bereidheid om deel te nemen aan kerkelijke activiteiten is groot. Desondanks zien wij maatschappelijke veranderingen optreden, waarbij mensen ook op een andere wijze hun tijd (kunnen) invullen. Aandachtspunt is om zoveel mogelijk projectmatig te werken om zodoende de binding van vrijwilligers met de gemeente te behouden.

De kerkenraad heeft als doel om zodanige kaders en voorwaarden te scheppen dat de verbondenheid met elkaar versterkt wordt in kerkdiensten, commissies en werkgroepen, in pastoraat en omzien naar elkaar. Op dezelfde wijze wordt ook de verbondenheid met de wereld tot uitdrukking gebracht, o.a. in gastvrijheid en openheid, in het evangelisatiewerk, in zending en werelddiaconaat, in het delen met mensen die lijden, in de inzet voor vrede, gerechtigheid en een leefbare wereld, zoals God die bedoeld heeft.

Delen

Afdrukken